Resultados de LDK LDK - OURO / PROVA 15 - 15:00
KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - OURO / PROVA 15 - 15:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 037 HENRIQUE LUZ OURO 20 18:22.434 51.517
2 023 DANILO MAORI OURO 20 18:22.574 51.502 0.140 0.140
3 033 JOAO PEDRO OURO 20 18:24.069 51.415 1.635 1.495
4 038 FELIPE BONETI OURO 20 18:26.163 51.793 3.729 2.094
5 005 JEAN PIERRE OURO 20 18:27.174 51.707 4.740 1.011
6 017 AUREO FIORITA OURO 20 18:29.503 51.853 7.069 2.329
7 002 GUT SPIRIT OURO 20 18:29.955 51.780 7.521 0.452
8 012 NYCOLLAS EUFRASIO OURO 20 18:30.176 51.555 7.742 0.221
9 053 SAMIR SASSÁ OURO 20 18:39.224 52.074 16.790 9.048
10 052 FERNANDO PIRES OURO 20 18:39.325 52.127 16.891 0.101
11 016 ELDER OZORIO OURO 20 18:39.759 52.454 17.325 0.434
12 011 RICARDO FERREIRA OURO 20 18:48.054 52.311 25.620 8.295
13 049 RODRIGO LAMIN OURO 20 18:53.450 51.908 31.016 5.396
14 061 JC SIMBA OURO 20 18:54.561 52.707 32.127 1.111
15 035 JAILSON OLIVEIRA OURO 20 18:54.870 52.633 32.436 0.309
16 046 FABRIZIO SANTANDER OURO 20 18:55.690 52.657 33.256 0.820
17 030 ROBERTO COSTA OURO 20 19:02.060 52.642 39.626 6.370
18 010 DENIEL LANDIN OURO 20 19:03.911 52.965 41.477 1.851
19 026 CARLOS CAMPUZANO OURO 20 19:06.447 52.570 44.013 2.536
20 006 LEAO MANSELL OURO 18 19:08.871 53.228 2 Laps 2 Laps
Gerada em 12/06/2022 16:13